Kadra wojskowa i wychowawcy cywilni

 

Komendanci szkoły:

 

mjr Szewczyk Jan

ppłk Matuszek Rudolf

ppłk Wańtuch Jan

 

Kadra oficerska:

 

kpt. Abramowicz

kpt. Bernarkiewicz

kpt. Boluk Feliks

por. Czyż Witold

por. Dedelis Stanisław

por. Domaradzki Stefan

mjr Drączkowski Sylwester

kpt. Grubi  Bolesław

kpt. Chorocej Antoni

por. Jaworski

por Kacprzak Stefan

por. Kordiaczyński Eugeniusz

por. Machnowski

kpr. Mazur Kazimierz

kpr. Mierzejewski

por. Nowakowski Zygmunt

kpt. Orczykowski Paweł

kpr. Otomański

kpr. Rogoziński Stanisław

kpr. Smagowicz  Stanisław

por. Sztok Józef

kpr. Turski Władysław

kpt. Wierzbowski Jerzy

por. Wróblewski Jerzy

 

Kadra podoficerska:

 

sierż. Bednarek Stanisław

plut. Biel Stanisław

plut. Bogdan Stanisław

sierż. Chyliński Bolesław

plut. Czech Stefan

sierż. Gajewski Stanisław

plut. Grochal Stanisław

kpr. Hołyński Piotr