SPIS UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW

 Pierwsza promocja 1932-1934 

 1. Bakanacz Jan

 2. Biechowski Zygmunt 

 3. Biernatowski

 4. Bliski Roman

 5. Borodzieja Stefan

 6. Chudat Jan

 7. Dacki Marian

 8. Drab

 9. Dyki Stefan

 10. Feldman

 11. Fudostów

 12. Gacek Julian

 13. Gajelek

 14. Gnatowski Jerzy

 15. Gola Franciszek

 16. Gryglewicz Julian

 17. Jezierski

 18. Kaczoruk

 19. Kamień

 20. Kamiński

 21. Kaniewski Stefan

 22. Kokosza Julian

 23. Koszykowski Zygmunt

 24. Krakowski Władysław

 25. Krasiński

 26. Krzyżanowski Leon

 27. Kuc Kazimierz

 28. Łaba

 29. Łapiński Karol

 30. Macuta Szymon

 31. Maćkowski Eugeniusz

 32. Nogalski

 33. Oczki Piotr

 34. Ojdowski Alfons

 35. Olejniczak Cezary

 36. Orlicki Ignacy

 37. Orłowiec Józef

 38. Oracz Jan

 39. Osses Jan

 40. Ostatek

 41. Pieniążek Julian

 42. Radłowski Józef

 43. Rostowski Jan

 44. Rumiński

 45. Skipom

 46. Słoniarek Franciszek

 47. Słonina

 48. Swierszczyński Józef

 49. Szewczyk Bronisław

 50. Ślusarczyk Stanisław

 51. Świerkowski

 52. Walczak

 53. Ziółkowski Bernard

 54. Zuba

                         Szkołę ukończyło 86 osób z 120